GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı

Başvuru Tarihi

Proje son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024 saat 23:59’dur

Başvuru Rehberi ve Formu

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi ve Formu

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular

PROGRAM TANITIMI

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı

İlan Tarihi

28 Haziran 2024

Elektronik Ortamda Son Başvuru Tarihi

16 Ağustos 2024 Saat: 23:59

Programın Amacı

GAP İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, GAP İdaresi ile Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, GAP Bölgesinde sosyal fayda yaratmak amacıyla faaliyet gösteren ve geleneksel ya da yenilikçi yöntemler ile coğrafi işarete ya da katma değere sahip yöresel ürünleri üreten ve üretme potansiyeli olan üreticileri dijital dünyanın güncel dinamikleri ile destekleyerek, e-ticaret platformlarına entegrasyonlarına katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

Öncelik Alanı 1: Kurumsal Kimlik Oluşturma Çalışmalarının Desteklenmesi

Öncelik Alanı 2: Markalaşma Çalışmalarının Desteklenmesi

Öncelik Alanı 3: Kapasite Artırım Süreçlerinin Desteklenmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik Alanları

Teknik Destek Konuları

Öncelik Alanı 1: Kurumsal Kimlik Oluşturma Çalışmalarının Desteklenmesi

 • Logo tasarımı
 • Web sayfası tasarımı
 • Sosyal medya kiti hazırlanması
 • Görünürlük malzemeleri paketinin oluşturulması

Öncelik Alanı 2: Markalaşma Çalışmalarının Desteklenmesi

 • Marka oluşturma
 • Marka danışmanlığı hizmeti sağlama
 • Ambalaj ve etiket tasarımı
 • Ürün hikâyesi yazma

Öncelik Alanı 3: Kapasite Artırım Süreçlerinin Desteklenmesi

 • E-ticarete giriş eğitimleri
 • Dijital pazarlama eğitimleri
 • Pazara erişim eğitimleri
 • Pazar analizi eğitimleri
 • Ürün geliştirme eğitimleri
 • Dış ticaret eğitimleri
 • Ürün tasarımı ve paketleme eğitimleri
 • Marka yönetimi eğitimleri
 • Ürün kalite yönetimi eğitimleri
 • Lojistik ve stok yönetimi eğitimleri
 • Malzeme tedariki eğitimleri
 • Dijital iletişim eğitimleri
 • Sosyal medya içeriği oluşturma, paylaşma ve yönetim eğitimleri
 • Tasarım eğitimleri
 • Hikâye yazımı ve fotoğraflama eğitimi
 • Muhasebe ve finans eğitimleri

DİKKAT!!!

 • BU PROGRAM KAPSAMINDA POTANSİYEL BAŞVURU SAHİPLERİ 3 ÖNCELİK ALANINI İÇEREN DESTEK TALEBİNİ, TEK DESTEK BAŞVURUSU İLE YAPABİLECEKTİR.
 • EN FAZLA İKİ DESTEK TALEBİ SUNABİLECEK VE EN FAZLA BİRİNDEN DESTEK ALABİLECEKTİR.
 • PROGRAM KAPSAMINDA HERHANGİ BİR MALİ DESTEK VERİLMEYECEKTİR.
 • DESTEK ALMAYA HAK KAZANACAK YARARLANICILARA SUNULACAK HİZMET ALIMI AJANSLARIN TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

ÖNEMLİ!!!

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve sunulan olan her bir başvuru, GAP İdaresi Başkanlığı ile Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajanslarınca kurulan ortak bir komisyon marifeti ile değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri, www.gap.gov.tr, www.dika.org.tr, www.ika.org.tr, www.karacadag.org.tr internet sitelerinde ilan edilir ve böylece sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılır. Ayrıca, yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamındaki konularda GAP Bölgesinde hizmet veren tüm;

 • Kooperatifler,
 • Dernek iktisadi işletmeleri
 • Üretici birlikleri

Teknik Desteğin Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi azami 12 aydır. Teknik destek talepleri, GAP BKİ’nin faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir

BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİ

Program Başvuru Rehberi

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı başvuru rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formu ve Ekleri

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı başvurusu için gerekli formları indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında başvurusu yapılacak teknik destek talepleri ekte bulunan başvuru formu doldurularak bedesten.gap.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Sisteme kaydını yapan başvuru sahibinin, kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmesi ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online teknik destek talebine ilişkin başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Başvuru formu istenilen standart formata uygun olarak düzenlenmelidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru saatinden sonra elektronik ortam üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra GAP BKİ’ye ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Programda bölge kalkınmasına sunulacak katkı ve yenilikçilik düzeyi, rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları içermesi, sürdürülebilir ve model nitelik taşıması hususları desteklenecek teknik destek talepleri öncelikli olarak gözetilir.

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

a) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

b) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

c) Programın uygulandığı iller dışından sunulan projeler,

d) Altyapı açısından asgari yeterliliğe sahip olmayan projeler,

BİLGİ ALMA VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, aşağıdaki e-posta adresine iletebilirsiniz.

E- posta: bedesten@gap.gov.tr
GAP İdaresi Başkanlığı Telefon numarası ve Web Adresi: 0 414 317 2000
www.gap.gov.tr
Dicle Kalkınma Ajansı Telefon numarası ve Web Adresi: 0 482 212 1107
www.dika.org.tr
İpekyolu Kalkınma Ajansı Telefon numarası ve Web Adresi: 0 342 231 0701
www.ika.org.tr
Karacadağ Kalkınma Ajansı Telefon numarası ve Web Adresi: 0 412 237 1216
www.karacadag.gov.tr
 

Soruların yanıtları, en geç on (10) gün içerisinde aşağıdaki adreste yayımlanacaktır: www.gap.gov.tr, www.dika.org.tr, www.ika.org.tr, www.karacadag.org.tr

Tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit davranılacak, bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır.

Tüm resmî açıklamalar ve talep edilen bilgi GAP BKİ tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve ANADOLUDAKİLER: GAP Bedesten Teknik Destek Programı çağrı metninde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve GAP BKİ için bağlayıcı nitelik taşımaz.

ANADOLUDAKİLER: GAP BEDESTEN Teknik Destek Programı Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.